Teixits de punt de viscosa elastan

Punt llis VIL/N

Punt llis VIL/G

Punt llis VIL/K

Teixits de viscosa-elastan
up